Pakalpojumi

Ar gāzu pielietojumiem saistītie pakalpojumi ir svarīga daļa no Linde (iepriekš AGA) daudzpusīgā piedāvājuma klientiem. Mēs palīdzam visa procesa gaitā – no vajadzību novērtēšanas un konsultācijām par gāzu iekārtu uzstādīšanu līdz risku novērtēšanai ražotnē un apmācībām; nodrošinām ārkārtas piegādes un sniedzam tehnisko atbalstu.